İletişim

Kooperatifimizin 2017/2018 İşyılı Tahmil-Tahliye işleri Hammaliye ihalesinin kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle 31 Temmuz 2017 Pazartesi  günü saat 11:00'da Kooperatif hizmet binasında yapılmasına, ihale geçici teminat tutarının 1.000,00.-TL. olarak belirlenmesine, ihale komisyonunun Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İlhan ERAL, Başkan Vekili Ramis BAŞONAR, Üyeler Mustafa Sabri ŞAHSİ, Tuncay İRİK, Birol CAN, Yaşar ŞENTÜRK ve  Kooperatif Müdür Okan CANBAZ'dan teşekkül ettirilmesine,

İ L A N

S.S.266 SAYILI HAYRABOLU YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Kooperatifimizin 2017/2018 işyılı tahmil-tahliye işleri Hammaliye ihalesi; kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 11:00'da Kooperatif hizmet binasında yapılmasına,
- Hammaliye işi ihalesi geçici teminat tutarı 1.000,00.-TL.olmasına,
- İhaleye katılacak olanların, 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 11.00'e kadar teminatlarını Kooperatif Veznesine nakit olarak yatırmaları ve teklif mektuplarını teslim etmelerine
- İhale ile ilgili sözleşmenin mesai saatleri içinde Kooperatifimizden temin edilmesine,

Hammaliye İhalesi işinin Hayrabolu Belediye hopörlerinden ve Kooperatifimiz internet sitesinden aşağıda belirtildiği şekilde ilan edilmesine,


Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.