İletişim

1- Merkez Alım Yeri

  HAYRABOLU

2- Örey Alım Merkezi

ÖREY

 

3- Büyükkarakarlı Alım Merkezi

BÜYÜKKARAKARLI

 

4- Çene Alım Merkezi

ÇENE